Projekter - Modning

Etablering af lektiecafe på Ikast-Brande Bibliotek

Status: 
Modning
Pulje: 
Lektiecafeer

Formålet med projektet er at medvirke til at tosprogede børn og unge fra 2. - 7. klasse opnår bedre muligheder for at tilegne sig såvel dansk-sproglige færdigheder som skolekundskaber.

Lektiecafé på Brædstrup Bibliotek

Status: 
Modning
Pulje: 
Lektiecafeer

"Intentionen med projektet er at fremme sproglige og faglige færdigheder og dermed på sigt erhvervsevnen for born og unge, der er i gang med skole- eller uddannelsesforløb.

Lektiehjælp til unge tosprogede

Status: 
Modning
Pulje: 
Lektiecafeer

"Formålet med projektet er at etablere en lektiehjælpsordning, hvor etnisk-danske elever støtter tosprogede elever i lektielæsningen.

Udvidet lektiecafé

Status: 
Modning
Pulje: 
Lektiecafeer

"Formålet er at videreudvikle den eksisterende lektiecafé til også at henvende sig til børn af anden etnisk baggrund og deres forældre.

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind