DDB

1000 hits - hjææælp!

Projektleder: Randers Bibliotek

Samlet bevilling: 280.000 kr.

Tidsramme: 1. februar 2016 til 28. februar 2017

Status: Igangværende

Indsatsområde: Digitale tjenester
Bookmark and Share
Information
Aktivitet
Deltagere
Faglige rapporter
Kort om projektet
Randers: Vi mener, at DDBCMS og app mangler en ny type inspirationslag. Vi vil analysere søgninger, kortlægge behovet for inspiration og udvikle designforslag til implementering i DDBCMS og app. Forlsag, der kan integreres i en række eksisterende projekter. Søgefunktionen på DDBCMS er ikke optimal, når men bruger har et ukonkret informationsbehov og leder efter inspiration. Søges der bredt på fx "personlig udvikling" eller "krimi" frem for specifik titel eller forfatter, er resultatet 1.000 hits i en tilfældig rækkefølge. Det er uoverskueligt, og der er behov for en bedre hjælp til brugeren. Det nye inspirationslag skal supplere den eksisterende søgefunktion og vise et mere relevant, overskueligt og inspirerende resultat. Inspirationslaget skal kombinere et mere kvalificeret udvalg af materialer, tilbud og tjenester, når en bruger søger bredt på fx "krimi". Projektet fokuserer på udviklingsfaserne før implementering; dataindsamling, analyse, strategisk planlægning, designforlag og videndeling.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier
Med afsæt i de i fastsatte vurderingskriterier er der i behandlingen af ansøgningen blevet lagt vægt på, at projektet forventes at have en høj brugerværdi, idet der sættes fokus på et brugsmønster/use-case – ”inspirationssøgende” – som er centralt for en god brugeroplevelse, men som ikke håndteres tilfredsstillende i de nuværende digitale bibliotekstjenester. Desuden vurderes det positivt, at projektet tager afsæt i en problemstilling, som er af national karakter og søger at skabe en løsning, som kan bruges nationalt. Det må endvidere antages, at projektets design er gennemførligt, og projektet således har gode chancer for at nå de mål, som er beskrevet i ansøgningen. I forhold til projektets realiserbarhed, dvs. mulighederne for at sikre videnoverdragelse og erfaringer, så projektet reelt kan udbredes nationalt efter endt projektperiode, finder DDB, at der er behov for, at ansøger præciserer, hvordan man vil sikre dette.

Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Projektdeltagere
Styrelsens kontaktperson
Tilgængelige rapporter:
2016-12-09, 2016-09-06

Faglig rapport - 2016-12-09

Projektstatus:

Vi er nået langt i projektet men pga. to store IT-skift her i efteråret er projektet desværre blevet forsinket, så bliver vi nødt til at søge om 3 måneders forlængelse af projektperioden.


Projektrapport:

Projektet skrider godt frem. Vi startede med en analyse del hvor vi kiggede bredt på hvad inspiration er og hvordan aktører i andre brancher laver god inspiration. Her i efteråret har vi fokuseret at tage den analyse og gøre den brugbar og aktuel for biblioteksvæsenet og DDB CMS her og nu. Vi har udarbejdet en model for hvad god inspiration er og hvordan man vurderer de enkelte inspirationselementer. Vi har kortlagt hvilke kilder til data som har i biblioteksvæsenet som kan være grundlaget for at lave gode inspirationselementer. Vi har set på det arbejde med inspiration på bibliotekshjemmesider som allerede er lavet eller som er i gang i øjeblikket. Udefra har vi lavet en oversigt over hvilke inspirationselementer det giver mest mening at udvikle til DDB CMS. Vi har opdelt inspirationselementerne i 4 faser afhængigt af hvor svære de er at udvikle, alt fra lavt hængende frugter som kan høstes meget nemt her og nu til komplekse personaliserede løsninger som ville kræve en vedvarende udviklingsindsats over flere år. Vi har fremlagt projektets resultater i forskellige fora inklusive projektets Advisory board for at få et bredt respons på idéer og tanker som er præsenteret i projektet. Generelt har der været meget positivt respons med nogle få kommentarer som skal indarbejde i projektets endelige resultat. Største delen af det arbejde som står tilbage er udarbejdelsen af projektets rapport. Derudover skal der lægges den sidste hånd på diverse analyser og forslag projekter kommer med.


Afvigelser i forhold til ansøgning i denne periode:

Projektet er som sagt blevet lidt forsinket og ansøger om forlængelse på 3 måneder.


Overholder projektet tidsplanen:

Nej. Skal forlænges med 3 måneder


Generelt:


Vedhæftede filer:

Ingen vedhæftede filer


Kontaktperson vedrørende denne rapport:
Navn: Árni Loftsson
E-mail: al@randersbib.dk
Telefon: 87106863

Kontakt

Maja Vestbirk
mve@kulturstyrelsen.dk
33 73 33 39

Log ind

 

Danskernes Digitale Bibliotek | H.C. Andersens Boulevard 2 | 1553 København V | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | EAN nr. 5798000793132