DDB

1000 hits - hjææælp!

Projektleder: Randers Bibliotek

Samlet bevilling: 280.000 kr.

Tidsramme: 1. februar 2016 til 28. februar 2017

Status: Igangværende

Indsatsområde: Digitale tjenester
Bookmark and Share
Information
Aktivitet
Deltagere
Faglige rapporter
Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Projektdeltagere
Styrelsens kontaktperson
Tilgængelige rapporter:
2016-12-09, 2016-09-06

Faglig rapport - 2016-09-06

Projektstatus:

Projektet er i fuld gang og der arbejdes intenst med projektet opgaver.


Projektrapport:

Projektet har tre overordnede faser. 1. Bred undersøgelse af projektets område. 2. Fordybelse i væsentlige aspekter. 3. Produktion af designforslag, strategi og slutrapport. Vi har overstået de første 2 faser og er godt i gang med fase tre. Der er også oprettet et Advisory Board med deltagelse fra andre biblioteker til at kvalificere projektets arbejde. I løbet af projektet er der taget kontakt til personaliseringsprojektet og ID/UX projektet. I løbet af september gennemføres der et besøg til DBC og sparring omkring deres projekter.


Afvigelser i forhold til ansøgning i denne periode:

Ikke nogen


Overholder projektet tidsplanen:

I øjeblikket overholder projektet fint tidsplanen. Der er et usikkerhedsmoment i med at Bibliotek skifter til Cicero og nyt It-system i de kommende måneder. Det tager nogle kræfter væk fra projektet men det er ikke til at vide på forhånd i hvilket omfang det sker. Hvis arbejdet med de nye systemer bliver langt større end forventet kan det betyde forsinkelser i projektet med det forventer vi ikke på nuværende tidspunkt.


Generelt:


Vedhæftede filer:

Ingen vedhæftede filer


Kontaktperson vedrørende denne rapport:
Navn: Árni Loftsson
E-mail: al@randersbib.dk
Telefon: 87106863

Kontakt

Maja Vestbirk
mve@kulturstyrelsen.dk
33 73 33 39

Log ind

 

Danskernes Digitale Bibliotek | H.C. Andersens Boulevard 2 | 1553 København V | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | EAN nr. 5798000793132