Lyveskolen for viderekomne

Projektleder: Odense Centralbibliotek
Samlet bevilling: 443.950 kr.
Tidsramme: 1. februar 2016 til 31. januar 2017
Status: Igangværende
Indsatsområde: Udbredelse af formidlingstiltag
Nøgleord: Formidlingstiltag
Information
Aktivitet
Deltagere

Kort om projektet

Med ”Lyveskolen for viderekommende” ønsker Odense Centralbibliotek at formidle og videreudvikle det oprindelige Lyveskoleprojekt til en model for alternativ litteraturformidling, der etablerer Lyveskolen som et bæredygtigt, tilbagevendende tilbud til skoler og biblioteker.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Kulturstyrelsen indstiller at ansøgningen imødekommes med det fulde ansøgte beløb under forudsætning af, at ansøger får minimum seks nye deltagende biblioteker i projektet, gerne fra mindre kommuner. Samarbejdsaftalerne skal eftersendes til Kulturstyrelsen senest den 8. januar 2016.

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Projektdeltagere

Styrelsens kontaktperson

Ingen faglige rapporter indberettet.

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind