Mobil PLC-medarbejder i en decentral skolestruktur

Thisted Bibliotek

Projektleder: Thisted Bibliotek
Samlet bevilling: 470.000 kr.
Tidsramme: 1. januar 2016 til 31. august 2017
Status: Igangværende
Indsatsområde: Det pædagogiske læringscenter som didaktisk sparringspartner og vejleder
Information
Aktivitet
Deltagere

Kort om projektet

Ikke tilgængelig

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Afgørelse: Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får Thisted Kommune tilskud på 470.000,00 kr. til Mobil PLC-medarbejder i en decentral skolestruktur.

Presseklip

Projektets hjemmeside På siden her findes information, beskrivelse og undervisningsforløb fra projektet samt alle elevprodukter fra de deltagende folkeskoler.

Milestones

September

9/9-16 Innovations- og samarbejdsworkshop på Thisted Bibliotek
Samarbejdsprojektet startede med en workshop på Thisted Bibliotek, hvor en lærer, der underviser i 0.-2. kl. samt en medarbejder fra skolens PLC-team fra hver skole i kommunen deltog. Workshoppen startede med en introduktion til projektet, og herefter en innovationsworkshop. Deltagerne blev sendt rundt i bibliotekets rum på jagt efter materialer faciliteret af bibliotekarerne. Materialerne skulle efterfølgende bruges til at skabe associationskæder og brainstorms. Lærerne arbejdede i teams på tværs af skoler, og fremlagde deres idé til en fælles projekttitel. Det blev titlen ‘Vores Natur’, der blev valgt ved afstemning. Efter valg af titel, skulle lærer og PLC-medarbejder fra samme skole sætte sig sammen og kigge på de emner og temaer, de i forvejen havde planlagt i efteråret. Titlen ‘Vores Natur’ skulle nu kobles på ét af disse planlagte forløb. Anden halvdel af workshop-dagen var et kompetencekursus i brugen af iMovie på iPad afholdt af projektets mobile PLC-konsulent. Her fik lærerne og de to deltagende bibliotekarer vist, hvordan app’en iMovie fungerer i praksis, didaktiske tanker og tilrettelæggelse af undervisningen blev præsenteret, og slutteligt skulle lærerne selv prøve at lave små film.

Oktober

10/10-16 Bibliotekarer og mobil PLC-medarbejder afholder workshop med elever på skolerne
Skolebesøg: Tidsramme: 4-5 timer Deltagere: 1-2 klasser + PLC-medarbejder + min. 1 lærer pr. klasse. Mobil PLC-medarbejder og bibliotekarer fra Thisted Bibliotek afholder workshop for lærere, skolens PLC-medarbejder og elever i 0., 1. og 2. klasse om: - Forståelse for og skabelsen af fortællinger, der sættes i en drejebog med fokus på handlingsopbygning - Materiale ’jagt’ til indhold af film på skolens bibliotek - Omsættelsen af elevernes drejebøger til film lavet på iPad - Brugen af iMovie på iPad'en til filmproduktion

November

20/11-16 Opsamling og visning af elevfilm
Elevernes film er samlet på en fælles side, hvor de deltagende klasser nu kan se hinandens film - selvom de er placeret fysisk langt fra hinanden. https://voresnaturprojektplc.blogspot.dk

Januar

9/1-17 Workshop for lærere og PLC-medarbejdere
Skolelederen på den enkelte skole har udpeget en lærer fra klassetrinet 3.-6. klasse, der sammen med skolens PLC-medarbejder deltager i en workshop afholdt af Thisted Bibliotek. På workshoppen får de deltagende lærere og PLC-medarbejdere en intro til projektet, et kursus i søgeteknikker og billedsøgning, gode databaser og viden om kildekritik. Der bliver på workshoppen et oplæg om 21th. Century Learning Skills og fremtidens kompetencer for folkeskolens elever samt et oplæg om multimodalitet og brugen af IT i undervisningen. De deltagende lærer på workshoppen at oprette og designe en blog som et website med fokus på at skabe multimodale tekster og begyndende forståelse for at programmere et design, der visuelt understøtter bloggens indhold.

Februar

1/2-17 Workshop i klasseværelset
I perioden 30. jan. - 7. april undervises de deltagende klasser af den mobile PLC-medarbejder og 2 bibliotekarer fra Thisted Bibliotek på skolen. Her er lærerne elever sammen med eleverne. Der undervises i søgeteknikker, billedsøgning og kildekritik samt gode databaser, der kan supplere projektets faglige indhold med lokalhistoriske fakta. Ligeledes undervises der i tekniske færdigheder og i, hvordan der oprettes og designes en blog som et website, laves indlæg med både tekst, billeder og videoklip. Elever og lærer får derfor biblioteksfaglig viden og begyndende forståelse for at kode og programmere hjemmesider med fokus på afsender og modtager af multimodale tekster. Det deltajerede undervisningsforløb er uploadet til projektbanken.

Marts

1/3-17 Workshop i klasseværelset
I perioden 30. jan. - 7. april undervises de deltagende klasser af den mobile PLC-medarbejder og 2 bibliotekarer fra Thisted Bibliotek på skolen. Her er lærerne elever sammen med eleverne. Der undervises i søgeteknikker, billedsøgning og kildekritik samt gode databaser, der kan supplere projektets faglige indhold med lokalhistoriske fakta. Ligeledes undervises der i tekniske færdigheder og i, hvordan der oprettes og designes en blog som et website, laves indlæg med både tekst, billeder og videoklip. Elever og lærer får derfor biblioteksfaglig viden og begyndende forståelse for at kode og programmere hjemmesider med fokus på afsender og modtager af multimodale tekster. Det deltajerede undervisningsforløb er uploadet til projektbanken.

April

20/4-17 Opsamling af elevprodukter
Elevernes mange flotte og kreative blogs linkes der til fra en fælles projektside. Eleverne har nu mulighed for at se hinandens produkter på tværs af skolerne og uden at være fysisk tilstede sammen. Siden fungerer derfor som et afsæt for, at den enkelte lærer kan vælge at fortsætte undervisningen med analyse og refleksion over multimodaletekster. Siden fungerer derudover også som et evalueringsmateriale til både den enkelte skole, kommunens undervisningsafdeling samt Thisted Bibliotek. http://barnithyprojektplc.blogspot.dk

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Projektdeltagere

Biblioteker

Thisted Bibliotek
Ingen faglige rapporter indberettet.

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind