Non-readers i biblioteksrummet

Dokk1

Projektleder: Aarhus Kommunes Biblioteker
Samlet bevilling: 566.500 kr.
Tidsramme: 1. marts 2017 til 1. august 2018
Status: Igangværende
Indsatsområde: Litteraturens rolle på fremtidens bibliotek
Information
Aktivitet
Deltagere

Kort om projektet

Der er allerede en del erfaringer med projekter og forsøg med læsesvage i biblioteksøjemed. Vores erfaring med målgruppen tydeliggør dog, at tilgængelighed ikke gør det alene. Med udgangspunkt i disse erfaringer ønsker vi at opnå større kendskab til målgruppens adfærd og interesser og derudfra kunne udarbejde tiltag, som målgruppen rent faktisk benytter og får glæde af.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Ansøgningen indstilles til tilsagn. Bemærkning: Projektet kan med fordel erfaringsudveksle med projektet Littlab – Litteraturlaboratoriet fra Rødovre.

Dokumenter

Der er endnu ikke tilføjet nogen dokumenter

Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Biblioteker

Dokk1
Ingen faglige rapporter indberettet.

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind