Open Library 2.0

Projektleder: Herning Bibliotekerne
Samlet bevilling: 500.000 kr.
Tidsramme: 1. januar 2017 til 31. december 2017
Status: Igangværende
Indsatsområde: Litteraturens rolle på fremtidens bibliotek
Information
Aktivitet
Deltagere

Kort om projektet

Open Library 2.0 er et samarbejdsprojekt for bibliotekerne i region Midt der skal give viden, og kompetencer til at bringe det åbne bibliotek videre i omstillingen til fremtidens sammenskabte bibliotek (Bibliotek 3.0). Det omhandler udvikling af en generisk metode til lokal biblioteksudvikling, hvor strategi, handling og erfaring går hånd i hånd med formidling, samskabelse og facilitering. Mål: Kortlægning af best practice, Strategiudvikling, Operationalisering i lokale projekter, dokumentation.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Slots -og Kulturstyrelsen vurderer, at det er en interessant videreudvikling som man har øje for her, med en videreudvikling af de åbne biblioteker.

Dokumenter

Der er endnu ikke tilføjet nogen dokumenter

Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Projektdeltagere

Ingen faglige rapporter indberettet.

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind