DEFF puljen

Her kan du søge på samtlige DEFF-projekter - både afsluttede og igangværende. Projekterne daterer sig tilbage til DEFFs start i 1998 og op til i dag.

Adgang til parallelpublicerede OA-artikler i forskningsdatabasen

Aalborg Universitetsbibliotek

Projektleder: Maj Rosenstand

Samlet bevilling: 150.000 kr.

Tidsramme: 20. november 2012 til 31. december 2013

Status: Afsluttet

Indsatsområde: Programgruppe A: Adgang og infrastruktur
Nøgleord: Open Access, Adgang, forskningsdatabasen
Bookmark and Share
Information
Aktivitet
Deltagere
Faglige rapporter
Kort om projektet
Det er vigtigt, at vi i dag udnytter alle de ressourcer maksimalt, vi har adgang til! Derfor har vi brug for infrastruktur, der kan være med til at tilgængeliggøre det, der af forskellige årsager kan være kompliceret at tilgå, fremsøge eller præsentere: Det der ligger udenfor det, man finder via en traditionel søge-process gennem biblioteket. I Den Danske Forskningsdatabase samler man danske universiteters forskningsproduktion, som i et vist omfang er parallelpubliceret materiale i forhold til de artikler, der publiceres i videnskabelige tidsskrifter. Når en bruger har fundet en artikelreference gennem et biblioteks søgesystem, bliver brugeren i dag kun præsenteret for den fuldtekstudgave, der er publiceret i et tidsskrift (en betalingsressource). Der er ingen kobling til – eller præsentation af – den identiske, og gratis version, der ofte er tilgængelig via DDF. Nærværende projekt er et specifikationsprojekt, der vil udarbejde en kravspecifikation for den funktionalitet der skal til, for at kunne skabe koblingen mellem bibliotekers søgesystemer og DDF’s gratis tilgængelige fuldtekstmateriale. Kravspecifikationen kan efterfølgende præsenteres for leverandøren af DDF, så den ønskede funktionalitet kan implementeres her og dermed stille den nødvendige infrastruktur til rådighed for bibliotekernes linkresolvere. Der er lavet et proof-of-concept på baggrund af ovenstående på AUB, der pt. kun kan håndtere opslag på DOI: http://bit.ly/NR5m8f og http://bit.ly/OX6mKw.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier
Open Access og den faktiske udnyttelse af parallelarkiverede videnskabelige artikler er et højt prioriteret område. De danske forskningsråd og fonde har netop vedtaget en OA-politik som bygger på grøn Open Access og parallelarkivering og man må derfor forvente, at mængden af frit tilgængelige artikler i Den Danske Forskningsdatabase fortsat vil stige. Derudover bidrager projektet til udnyttelsen af potentialet i Den Danske Forskningsdatabase.

Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Projektdeltagere
Styrelsens kontaktperson
Biblioteker
Aalborg Universitetsbibliotek
Ingen faglige rapporter indberettet.

Kontakt

Christian Hagen Thomasen
cht@kulturstyrelsen.dk
+45 3374 4581

Log ind

 

Slots- og Kulturstyrelsen | DEFF | H.C. Andersens Boulevard 2 | 1553 København V | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | deff@kulturstyrelsen.dk | CVR 56 79 81 10 | EAN lok. nr. 5798000793989