DEFF puljen

Her kan du søge på samtlige DEFF-projekter - både afsluttede og igangværende. Projekterne daterer sig tilbage til DEFFs start i 1998 og op til i dag.

Automatisk indhentning af oplysninger om statslige myndigheders digitale publikationer

Det administrative bibliotek

Projektleder: Niels H. Jensenius

Samlet bevilling: 300.000 kr.

Tidsramme: 10. december 2012 til 31. december 2013

Status: Igangværende

Indsatsområde: Programgruppe A: Adgang og infrastruktur
Nøgleord: digitale udgivelser
Bookmark and Share
Information
Aktivitet
Deltagere
Faglige rapporter
Kort om projektet
Det Administrative Bibliotek har en forpligtelse mht. statslige myndigheders publikationer, uanset disses udgivelsesmedium: at indsamle, opbevare, registrere og stille dem til rådighed. Men biblioteket har gennem de seneste år afdækket et problem med de statslige digitale udgivelser, da udgiverne sjældent/aldrig giver besked om nyudgivelser. Biblioteket har testet en række forskellige metoder til at indhente oplysninger om nyudgivelser, men uden det forventede resultat; nemlig en komplet dækning af udgivelserne. Projektet vil kunne sikre en automatisk overvågning og indhentning af referencer til og metadata fra alle publikationer fra de udvalgte statslige institutioner. Desuden vil der være en direkte kobling til Statens Netbibliotek.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier
Projektet kompletterer det godkendte projekt ”Fremfinding og tildeling af PID'er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser” som anført af programgruppe A. De to projekter vil sikre, at alle statslige publikationer fremover både bevares og kan fremfindes online. I dag anvender DAB mange personaleressourcer på at gennemgå statslige hjemmesider for at tjekke for digitale publikationer, som ikke er blevet anmeldt. DAB har undersøgt, hvor meget digitalt materiale der ikke registreres af DAB ved de nuværende processer. En stikprøveundersøgelse over publikationer med udgivelsesåret 2009 viste, at kun omkring 16 % af disse var registreret i Statens Netbibliotek.

Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Projektdeltagere
Styrelsens kontaktperson
Biblioteker
Det administrative bibliotek
Tilgængelige rapporter:
2016-04-29, 2015-12-01, 2013-05-06

Faglig rapport - 2016-04-29

Projektstatus:

Projektet er fortsat 'igangværende'.


Projektrapport:


Afvigelser i forhold til ansøgning i denne periode:

Det har af forskellige årsager først været muligt at påbegynde projektet i 2015.


Overholder projektet tidsplanen:

Projektet forventes gennemført i 2016


Generelt:


Vedhæftede filer:

Ingen vedhæftede filer


Kontaktperson vedrørende denne rapport:
Navn: Kirten Lauritzen
E-mail: kla@dab.dk
Telefon: 72269893

Kontakt

Christian Hagen Thomasen
cht@kulturstyrelsen.dk
+45 3374 4581

Log ind

 

Slots- og Kulturstyrelsen | DEFF | H.C. Andersens Boulevard 2 | 1553 København V | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | deff@kulturstyrelsen.dk | CVR 56 79 81 10 | EAN lok. nr. 5798000793989