Biblioteksproduceret indhold (BPI)

Århus Kommunes Biblioteker

Projektleder: Bo Fristed
Samlet bevilling: 450.000 kr.
Tidsramme: 31. december 2012 til 31. marts 2013
Status: Afsluttet
Indsatsområde: Digitale services
Nøgleord: danskernesdigitalebibliotek
Information
Aktivitet
Deltagere
Faglige rapporter

Kort om projektet

Københavns Bibliotekers hjemmeside har oplevet en stor stigning i antal besøg, hvilket skyldes aktiv formidling på siden. BPI projektet vil facilitere samproduktion og deling af bibliotekspersonalets produktion af artikler, og er en nødvendighed for at kunne cirkulere indhold mellem bibliotekerne. BPI projektet vil effektivisere indholdssamarbejdet ved at understøtte skabelse, planlægning og deling af indhold. Teknikken skal kunne understøtte andre datatyper end artikler.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Projektet leverer en infrastruktur til deling af artikler, så det enkelte bibliotek overfor brugerne kan producere mere indhold. Anvendelsen og potentialet for dette projekt er meget stort, da bibliotekerne kan udnytte den allerede eksisterende indholdsproduktion samt optimere den lokale indholdsproduktion nationalt og dermed producere endnu mere indhold. Justering/forbehold: Indholdet skal ligeledes kunne tilgås fra bibliotek.dk og andre CMSer end ding.TING

Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Styrelsens kontaktperson

Biblioteker

Århus Kommunes Biblioteker
Tilgængelige rapporter:
2013-08-09, 2013-04-29, 2013-01-25, 2012-08-10

Faglig rapport - 2013-08-09

Projektstatus:

Der arbejdes med modulet til Ding2tal biblioteks CMS. Der udestår at arrangere fælles redaktion og koordinere indholdsproduktion.


Projektrapport:

Vi har været igennem første omgang med test af den tekniske leverance. Diverse justeringer og fejlrettelser er nu ved at blive foretaget af leverandøren. Herefter følger endnu en test af funktionalitet inden selve koden skal godkendes med henblik på implementering i Ding2tal biblioteks CMS. Der afholdes workshop omkring det redaktionelle samarbejde d. 4. september. Deltagere er fra projektbibliotekerne, samt invitation bredt via Ting communitiet. Der er arrangeret et møde med konsulent fra DDB d. 2. september, med henblik på brug af BPI i DDB regi. Næste skridt: • Test af systemet efter justeringer og fejlrettelser af Ding2tal modulet • Code review • Workshop om fælles redaktion og indholdsproduktion • Udarbejde forretningsplan


Afvigelser i forhold til ansøgning i denne periode:


Overholder projektet tidsplanen:

Test og fejlrettelser har taget længere tid end forventet. Vi forventer at bibliotekerne kan gøre brug af BPI senest ved udgangen af 2013.


Generelt:


Vedhæftede filer:

Ingen vedhæftede filer


Kontaktperson vedrørende denne rapport:
Navn: Carsten Kaa
E-mail: cmkaa@aarhus.dk
Telefon: 89409416

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind