Brobygger-biblioteket Basis

Horsens kommunes biblioteker

Projektleder: Horsens kommunes biblioteker
Samlet bevilling: 60.000 kr.
Tidsramme: 14. januar 2011 til 14. januar 2012
Status: Afsluttet
Indsatsområde: Børnehavebiblioteksprojekterne
Information
Aktivitet
Deltagere

Kort om projektet

Det overordnede formål med et børnehavebibliotek er at styrke børns sproglige og personlige udvikling. Biblioteket fungerer som en satellit af det lokale bibliotek og er et tilbud til børn i dagtilbud – inkl. ansatte og forældre. Biblioteket giver professionel vejledning, kommer regelmæssigt på besøg og udskifter materialerne flere gange om året. Læselystprogrammet har i perioden 2008-2010 givet tilskud til etablering af i alt 136 børnehavebiblioteker fordelt på 20 kommuner.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Projektet opfylder formål og betingelser til indhold for at opnå støtte til basismodel som beskrevet i Børnehavebiblioteker: Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. Se vejledningen på: http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/indsatsomraader/boern/boernehavebiblioteker/soeg-tilskud/.

Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Styrelsens kontaktperson

Biblioteker

Horsens kommunes biblioteker
Ingen faglige rapporter indberettet.

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind