DEFF puljen

Her kan du søge på samtlige DEFF-projekter - både afsluttede og igangværende. Projekterne daterer sig tilbage til DEFFs start i 1998 og op til i dag.

Data Management i praksis

Statsbiblioteket

Projektleder: Bjarne Andersen

Samlet bevilling: 4.522.000 kr.

Tidsramme: 1. marts 2015 til 1. februar 2017

Status: Igangværende

Indsatsområde: DEFF puljen
Nøgleord: Statsbiblioteket, Data Management i praksis
Bookmark and Share
Information
Aktivitet
Deltagere
Faglige rapporter
Kort om projektet
Projektet tager fat på at løse udfordringen omkring data management af forskningsdata gennem etablering af en række tjenester i praksis. I projektet implementeres tjenester til understøttelse af alle dele af data management livscyklus, og projektet kommer således bredt rundt om indsatsområdet. Tjenesterne vil omfatte værktøjer til træning af forskere og udarbejdelse af data management planer, samt den praktiske håndtering, indsamling og bevaring af forskningsdata. Dermed skabes mulighed for at opsamle, dele, formidle, videreudnytte, videreudbygge, citere, kontrollere og bevare forskningsdata, hvorved forskere forbedrer synligheden, troværdigheden og værdien af deres forskning.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier
Styregruppen for DEFF har behandlet jeres ansøgning og har vurderet, at ansøgningen i tilstrækkelig grad lever op til vurderingskriterierne i projektkaldet, og der gives derfor tilsagn. I forbindelse med behandlingen af jeres ansøgning, havde styregruppen for DEFF følgende kommentarer til projektet: · Det er afgørende for den kommende indsats på data management-området, at indsatsen er koordineret og velstruktureret på tværs af samtlige aktører. Derfor anbefaler styregruppen for DEFF, at ansøgningen sendes til kommentering hos det kommende Nationale Forum for Forskningsdata Management. · Styregruppen for DEFF lægger stort vægt på projektets evaluering og evne til at dokumentere resultater og effekt. Der kan derfor med fordel opstilles mere specifikke succeskriterier og målsætninger i forbindelse med evaluering af projektet. · Projektet kan med fordel overveje komplikationer og etiske problemstillinger ved genbrug af data. · I forbindelse med de specifikke HUM-cases anbefales det, at der i højere grad inddrages cases, der både omfatter digitaliserede kildematerialer og de forsknings og analysedata, der knytter sig hertil. Dette kan f.eks. ske gennem inddragelse af endnu en case.

Dokumenter
Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Projektdeltagere
Styrelsens kontaktperson
Biblioteker
Statsbiblioteket
Tilgængelige rapporter:
2016-10-25, 2016-04-29, 2015-11-30, 2015-10-13

Faglig rapport - 2016-10-25

Projektstatus:

Der arbejdes fortsat i cases og i temaer på institutionerne i DMiP. Projektet er dog ved at være i sin afsluttende fase hvorfor der i de kommende måneder vil være fokus på afrunding, opsamling af viden, samt formidling heraf.


Projektrapport:


Afvigelser i forhold til ansøgning i denne periode:


Overholder projektet tidsplanen:


Generelt:


Vedhæftede filer:

Ingen vedhæftede filer


Kontaktperson vedrørende denne rapport:
Navn: Katrine Gasser
E-mail: khg@statsbiblioteket.dk
Telefon: 41394564

Kontakt

Christian Hagen Thomasen
cht@kulturstyrelsen.dk
+45 3374 4581

Log ind

 

Slots- og Kulturstyrelsen | DEFF | H.C. Andersens Boulevard 2 | 1553 København V | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | deff@kulturstyrelsen.dk | CVR 56 79 81 10 | EAN lok. nr. 5798000793989