Det legende medborgercenter

Kultur Bispebjerg

Projektleder: Kultur Bispebjerg
Samlet bevilling: 1.300.800 kr.
Tidsramme: 4. juni 2010 til 1. december 2012
Status: Igangværende
Indsatsområde: Medborgercenterpuljen
Nøgleord: Medborgercentre
Information
Aktivitet
Deltagere

Kort om projektet

Bibliotekerne på Lærkevej og Filosofvænget er pr. 1.1.2010 organisatorisk lagt sammen med Kulturhuset Bispebjerg Nord/Vest under en fælles leder. Den nye enhed vil i samarbejde med andre aktører i lokalområdet skabe et medborgercenter, der er karakteriseret ved en overbevisning om, at en legende, underholdende tilgang til inddragelse giver de bedste resultater. Væk med de løftee pegefingre. Vi vil udnytte de eksisterende lokalområder til at opdyrke nye, involverende og selvudviklende aktiviteter samtidig med at den mere traditionelle læringsdel får nye vinkler.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Bevillingen gives med følgende begrundelse: 1) Medborgercenteret etableres i tilknytning til et udsat boligområde og er forankret i lokalsamfundet. 2) Projektet har opbakning fra Københavns kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen. 3) Biblioteket har aftaler med en række samarbejdspartnere – herunder fra andre forvaltninger i kommunen. 4) Der er planer for hvordan samarbejdspartnerne opnår fælles vision, mission og værdigrundlag. 5) Projektet bygger på erfaringer fra borgerinddragelse og borgerstyrede aktiviteter. 6) Projektet vil gøre brug af metoden Appreciative Inquiry. 7) Der er udarbejdet en omverdensanalyse og en interessentundersøgelse, der viser behov og muligheder for et medborgercenter i området.

Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Projektdeltagere

Styrelsens kontaktperson

Biblioteker

Kultur Bispebjerg
Ingen faglige rapporter indberettet.

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind