DEFF puljen

Her kan du søge på samtlige DEFF-projekter - både afsluttede og igangværende. Projekterne daterer sig tilbage til DEFFs start i 1998 og op til i dag.

Dokumentlevering via Pay Per View (PPV) - del 1

Aalborg Universitetsbibliotek

Projektleder: Maj Rosenstand

Samlet bevilling: 160.000 kr.

Tidsramme: 1. november 2011 til 1. september 2012

Status: Afsluttet

Indsatsområde: Programgruppe A: Adgang og infrastruktur
Nøgleord: Pay-per-wiew, programgruppen, biblioteker, brugerne
Bookmark and Share
Information
Aktivitet
Deltagere
Faglige rapporter
Kort om projektet
De små og mellemstore biblioteker står over for en stigende udfordring med, at økonomien ikke er til store, samlede licensindkøb hvorfor adgangen til f.eks tidskriftsartikler bliver fragmenteret og agfhængig af tidskrævende fjernlånsprocesser. Derfor kan PPV være et interessant alternativ, der hurtigt kan tilgængeliggøre materiale mod en forbrugsbaseret afregningsmodel. Store biblioteker kan også have en interesse i PPV, da det kan bidrage til en serviceforbedring overfot brugerne, f.eks. i forbindelse med en hurtig adgang til nødvendig litteratur, der ellers ikke er tilgægelig. Endelig vil SMV'erne muligvis have en stor gavn af projektet, da de vil kunne (som personlig betaler) få glæde af de af DEFF indgåede PPV aftaler via bibliotekernes eksisterende søgegrænseflader. PPV leverancen tænkes som gående via en central PPV portal, der pakker købsprocessen ind i et uniformt interface, så brugeren ikke skal forholde sig til mange forlags individuelle PPV løsninger. I programgruppens handlingsplan er projektet skitseret som et samlet projekt med forhandling, konceptmodeller og udvikling. På baggrund af de forventede udfordringer omkring forhandlinger med forlag har programgruppen valgt at dele projektet op i to, hvor første del beskæftiger sig med forhandlinger og konceptmodellerne og udvikling vil ske i anden del, som kan ansøges efterfølgende. I henhold til programgruppens handlingsplan vil første del indeholde fase 1, mens anden del vil svare til faserne 2 til 4.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier
Det anses i høj grad som værende relevant at få arbejdet med PPV ift. forlagene og dermed skabe grundlaget for en PPV service på sigt. Ønsket om en PPV service stammer fra LSF bibliotekerne, og det er en betingelse for tilskuddet, at LSF bibliotekerne inviteres til at have en deltager i projektet.

Dokumenter
Pay Per View (Pay per view 101014.docx) Tilføjet den 10/10-2014
Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Projektdeltagere
Styrelsens kontaktperson
Biblioteker
Aalborg Universitetsbibliotek
Tilgængelige rapporter:
2012-04-03

Faglig rapport - 2012-04-03

Projektstatus:

Projektet er ikke igangsat, men opstartsmøde er under forberedelse.


Projektrapport:


Afvigelser i forhold til ansøgning i denne periode:


Overholder projektet tidsplanen:


Generelt:


Vedhæftede filer:

Ingen vedhæftede filer


Kontaktperson vedrørende denne rapport:
Navn: Kasper Løvschall
E-mail: kl@aub.aau.dk
Telefon: 99407303

Kontakt

Christian Hagen Thomasen
cht@kulturstyrelsen.dk
+45 3374 4581

Log ind

 

Slots- og Kulturstyrelsen | DEFF | H.C. Andersens Boulevard 2 | 1553 København V | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | deff@kulturstyrelsen.dk | CVR 56 79 81 10 | EAN lok. nr. 5798000793989