Lektiehjælp på Svinninge Lokalbibliotek

Holbæk Bibliotek

Projektleder: Holbæk bibliotek
Samlet bevilling: 30.500 kr.
Tidsramme: 11. januar 2009 til 17. april 2010
Status: Afsluttet
Indsatsområde: Lektiecafeer
Nøgleord: Lektiehjælp, Etniske minoriteter
Information
Aktivitet
Deltagere

Kort om projektet

Formålet er at oprette en lektiecafé for tosprogedede børn og unge i folkeskolen, for hermed at være med til at styrke deres faglige, sproglige og sociale kompetencer.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Ansøgningen indstilles til tilskud på kr. 30.000 med følgende begrundelse: Projektet opfylder betingelserne for at opnå støtte som basismodul. Projektet kan medvirke til at styrke dansk sprog hos flere tosprogede børn samt at flere etniske børn opnår tilfredsstillende skolekundskaber.

Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Projektdeltagere

Styrelsens kontaktperson

Biblioteker

Holbæk Bibliotek
Ingen faglige rapporter indberettet.

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind