Lektiehjælpscafé for tosprogede 8.-9. klassetrin + i Holstebro

Holstebro Bibliotek

Projektleder: Holstebro Bibliotek
Samlet bevilling: 30.000 kr.
Tidsramme: 11. januar 2009 til 3. marts 2010
Status: Afsluttet
Indsatsområde: Lektiecafeer
Nøgleord: Lektiehjælp, Etniske minoriteter
Information
Aktivitet
Deltagere

Kort om projektet

"Formålet med projektet er at styrke tosprogede børn og unges muligheder for at få en uddannelse og bidrage til at fremme tosprogede unges forståelse af og lyst til at deltage aktivt i det omgivende samfund. Etableringen af lektiecaféen skal ses som en del af kommunens samlede integrationsindsats. Som del af projektet vil der blive indgået samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og det lokale sprogcenter, Kulturhus og kommunens integrationsafsnit."

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Ansøgningen indstilles til tilskud på kr. 30.000 med følgende begrundelse: Projektet opfylder betingelserne for at opnå støtte som basismodul. Projektet kan medvirke til at styrke dansk sprog hos flere tosprogede børn samt at flere etniske børn opnår tilfredsstillende skolekundskaber.

Dokumenter

Tilføjet den 15/12-2011
Afsluttende rapport (Rapport.pdf)

Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Projektdeltagere

Styrelsens kontaktperson

Biblioteker

Holstebro Bibliotek
Ingen faglige rapporter indberettet.

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind