Litteraturlæsning med nye medier - fra e-bog til i-bog

Projektleder: Kommunernes Skolebiblioteksforening
Samlet bevilling: 787.240 kr.
Tidsramme: 1. januar 2012 til 31. december 2013
Status: Afsluttet
Indsatsområde: Skolebiblioteket
Information
Aktivitet
Deltagere

Kort om projektet

Nye medier som pc'ere, iPads, mobiltelefoner og interaktive tavler danner nye forudsætninger for at læse litteratur, også skønlitteratur, og medierne skaber nye litteraturlæsere, der orienterer sig anderledes i litteraturen og anvender den til nye formål. Det kræver udvikling af en ny type skønlitteratur, der tilpasser sig medierne, og nye måder at læse og undervise på. Projektet vil fokusere på måder, skolebiblioteket kan befordre fiktionslæsning med nye medier som redskab for udvikling af læsekompetencer og læselyst. I forløbet afprøver 4 skoler en ny litteraturform, som løbende udvikles.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Et spændende og interessant projekt med stort fremtidsperspektiv om et udvidet samarbejde mellem skolebibliotekarer, it-vejledere og læsevejledere. Da der skal udvikles viden og et koncept for en ny type digital litteratur rettet mod skærmlæsning, skal I huske at inddrage dansklærerne. Desuden vil vi foreslå, at I kontakter projekt Bogen er åben, som Biblioteket Rentemestervej har fået projekt-modningspenge til med henblik på gensidig inspiration.

Dokumenter

Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Styrelsens kontaktperson

Ingen faglige rapporter indberettet.

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind