Medborgercenter Hedemarken

Albertslund Bibliotek

Projektleder: Albertslund Bibliotek
Samlet bevilling: 552.600 kr.
Tidsramme: 29. januar 2009 til 12. januar 2012
Status: Igangværende
Indsatsområde: Medborgercenterpuljen
Nøgleord: Medborgercentre
Information
Aktivitet
Deltagere

Kort om projektet

Boligomr¨ådet er præget af beboere med kort eller inge uddannnelse både blandt de etniske minoriteter samt de etniske danskere. Der er meget lidt interaktion mellem danskere og etniske minoriteter. Med projektet ønsker biblioteket at styrke sammenhængskraften i området gennem en bedre integration af de forskellige frivillige organisationer og beboerne, hvor der bliver muligheder for at lære hinanden at kende ved genneførelse af konkrete projekter og tilbud om rådgivning, læring og kulturelle arrangementer.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Bevillingen gives med følgende begrundelse: 1) Medborgercenteret etableres i tilknytning til et udsat boligområde og er forankret i lokalsamfundet 2) Projektet har opbaknng fra kommunalbestyrelsen 3) Biblioteket har aftaler med en række samarbejdspartnere - herunder fra andre forvaltninger i kommunen 4) Der er i biblioteket planer for hvordan samarbejdspartnerne opnår fælles vision, mission og værdigrundlag. Planerne skal beskrives nærmere i en proces med samarbejdspartnerne 5) Projektet opererer med flere strategier . bl.a brugerindflydelse gennem omfattende brugerundersøgelse i efteråret 2009 6)Der er udarbejdet en omverdensanalyse og interessentanalyse, der viser behov og muligheder for et medborgercenter i området.

Presseklip

Film Kortfilm om REBRANDING-projektet, 5 min.

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Projektdeltagere

Styrelsens kontaktperson

Biblioteker

Albertslund Bibliotek
Ingen faglige rapporter indberettet.

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind