Ny Læring

Silkeborg Bibliotekerne

Projektleder: Silkeborg Bibliotekerne
Samlet bevilling: 444.400 kr.
Tidsramme: 1. januar 2015 til 30. juni 2016
Status: Igangværende
Indsatsområde: Frie forsøg
Information
Aktivitet
Deltagere

Kort om projektet

At udvikle Ny Læring-aktiviteter (understøttende undervisning rettet mod folkeskolens overbygning og ungdomsuddannelserne), herunder undervisningsmateriale, og gøre undervisningsmaterialet med mere gratis tilgængeligt for bibliotekarer nationalt gennem et samarbejde mellem biblioteker, skoler og forlag. At undersøge læringsrummet mellem skole og bibliotek mhp. udviklingen af en biblioteksdidaktik.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Det er en forudsætning for bevillingen, at projektet samarbejder med den indsats, der er valgt som nationalt indsatsområde for kompetenceudvikling i 2015 og 2016. Gentofte Centralbibliotek har af centralbiblioteksbevillingens udviklingsmidler fået tilsagn til et projekt til konceptudviklingsspor.

Dokumenter

Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Projektdeltagere

Styrelsens kontaktperson

Biblioteker

Silkeborg Bibliotekerne
Ingen faglige rapporter indberettet.

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind