Nye målemetoder om brug af nye biblioteksrum

Århus Kommunes Biblioteker, Roskilde Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne

Projektleder: Århus Kommunes Biblioteker
Samlet bevilling: 460.000 kr.
Tidsramme: 1. august 2014 til 1. oktober 2017
Status: Igangværende
Indsatsområde: Frie forsøg
Information
Aktivitet
Deltagere

Kort om projektet

Det strategiske formål er at få ny, faktuel viden om borgernes brug af nye biblioteksrum. Projektet skal udvikle en model, som kombinerer forskellige data, bl.a. sensorskabte data og overvågningskamera med etnografiske og andre metoder. Maschine learning er en af de nye metoder. Målet er bygningsevaluering som kan bruges til løbende optimering af indretning, wayfinding, åbningstider, udstyr i lokaler, programmer og services. Forskere og andre folkebiblioteker inddrages løbende i modeludviklingen for at sikre kvalitet, anvendelighed, systematik og fremtidsværdi for folkebibliotekerne.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Projektet er nyskabende ift. at udvikle og teste metoder til dataindsamling, der kan anvendes til optimering af bygningsindretning, brug af rum mm. Kulturstyrelsen vurderer at projektet kan få stor betydning for fremtidens biblioteksindretning og brug.

Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

April

1/4-16 Kick-off Seminardag med inspiration 1. april kl. 10:30 – 15:30 i Dokk1
Sæt gerne x i kalenderen – invitationer udsendes snarest. Send en mail til LDN@aarhus.dk hvis du gerne vil have en invitation. Vi sigter efter et program med formidling af nyeste viden og erfaringer fra forskere, organisationer og virksomheder, som arbejder med måling af besøgendes/kunders færden i rum til optimering af oplevelse, indretning, service og adfærd. Kaj Grønbæk, leverer første oplæg. Kaj er professor ved Datalogisk Institut på Aarhus Universitet og han vil fortælle om projekter med målemetoder, som kombinerer data fra teknologi med observationer og Machine Learning, f.eks. Ecosense http://ecosense.au.dk/ og PopsLogistics: http://cs.au.dk/research-at-cs/pages/poslogistics/ Vi vil også gerne lave en hurtig ”runde”, hvor vi deler erfaringer mellem deltagerne om målemetoder: Vi inviterer bredt deltagere fra museer, idræt, forskere, virksomheder og biblioteker.

Kalender

3/10-2017 - Nye Målemetoder - Smart Library - afsluttende temadag
Afsluttende temadag Sted: Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Styrelsens kontaktperson

Biblioteker

Århus Kommunes Biblioteker
Roskilde Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Ingen faglige rapporter indberettet.

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind