RUM til familien – ressourcer, uformel læring, mangfoldighed

Fredensborg Bibliotekerne

Projektleder: Fredensborg Bibliotekerne
Samlet bevilling: 1.335.000 kr.
Tidsramme: 31. januar 2011 til 1. december 2012
Status: Igangværende
Indsatsområde: Medborgercenterpuljen
Nøgleord: Medborgercentre
Information
Aktivitet
Deltagere

Kort om projektet

Med afsæt i regeringens program ”Lige muligheder for alle” søges midler til medborgercenter på Nivå Bibliotek, som ligger i forbindelse med Nivåhøj(boligsocialt område, udpeget som særligt udsat af Integrationsministeriet). Projektet indgår i en ny biblioteksstruktur 2010-13, hvor Nivå Bibliotek udvikler en særlig familie- og integrationsprofil som overligger på bibliotekets fundament af kerneydelser. Projektet fokuserer på medborgerskab og den særlige tilgang det er at skabe RUM for inklusion ved at sætte familien i centrum på nye måder og fokus på RESSOURCER, UFORMEL LÆRING og MANGFOLDIGHED.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Bevillingen gives med følgende begrundelse: 1) Medborgercenteret etableres i tilknytning til et udsat boligområde og er forankret i lokalsamfundet. 2) Projektet har opbakning fra Fredensborg Kommune. 3) Der er udarbejdet en omverdensanalyse og en interessentanalyse, der viser behov og muligheder for et medborgercenter i området.

Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Styrelsens kontaktperson

Biblioteker

Fredensborg Bibliotekerne
Ingen faglige rapporter indberettet.

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind