Skolebibliotekaren som formidler af ny viden om børnelitteratur og lit-pædagogik

Center for Børnelitteratur, DPU. AU

Projektleder: Anna Karlskov Skyggebjerg
Samlet bevilling: 300.000 kr.
Tidsramme: 1. januar 2010 til 31. december 2011
Status: Afsluttet
Indsatsområde: Skolebiblioteket
Nøgleord: Formidling, Litteratur
Information
Aktivitet
Deltagere

Kort om projektet

"I de senere år har der været fokus på skolebibliotekarens rolle som it- og kollegavejleder, men skolebibliotekaren har stadig en nøgleposition i forbindelse med formidling af forskningsbaseret viden om børnelitteratur og litteraturpædagogik til kolleger, ikke mindst til dansklærerne. Skolebibliotekarens kendskab til de nyeste materialer og litteraturpædagogiske teorier er essentiel for den videre formidling af viden til dansklærerne og til eleverne. Dette projekt afdækker behovet for viden hos skolebibliotekaren, løfter vidensniveauet og dokumenterer efterfølgende effekten."

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Projektet har stor relevans, idet det sætter fokus på at styrke skolebibliotekarens nøgleposition som formidler af viden om børnelitteratur og litteraturpædagogik til kolleger. Det vurderes, at projektet vil give et fagligt løft og samtidig skabe øget opmærksomhed på og inddragelse af ny viden om børnelitteratur og litteraturpædagogik, blandt andet i dansklærernes daglige undervisning. Beløbet for 2010 er reduceret med 30.000 kr., da der ikke gives tilskud til materialer. Bevillingen gives samtidig under forudsætning af, at følgende betingelser opfyldes: Der skal inden 1. april 2009 fremsendes en ny projektplan, hvor fomidlingsdelen styrkes. Det er desuden en forudsætning for bevillingen, at slutproduktet stilles gratis til rådighed for alle på nettet og har fokus på det operative.

Dokumenter

Der er endnu ikke tilføjet nogen dokumenter

Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Styrelsens kontaktperson

Biblioteker

Center for Børnelitteratur, DPU. AU
Ingen faglige rapporter indberettet.

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind