DEFF puljen

Her kan du søge på samtlige DEFF-projekter - både afsluttede og igangværende. Projekterne daterer sig tilbage til DEFFs start i 1998 og op til i dag.

Udbredelse af Persistente Identifiers og videreudvikling af den danske infrastruktur.

Det Kongelige Bibliotek

Projektleder: Birte Christensen-Dalsgaard

Samlet bevilling: 585.000 kr.

Tidsramme: 1. november 2011 til 1. april 2013

Status: Afsluttet

Indsatsområde: Programgruppe A: Adgang og infrastruktur
Nøgleord: implementering, Dansk infrastruktur, PID community
Bookmark and Share
Information
Aktivitet
Deltagere
Faglige rapporter
Kort om projektet
Dette er fase 2 af DEFF projektet: Dansk Infrastruktur for Persistente Identifiers' (PID). I fase 1 implementeres en dansk infrstruktur for PID. Herunder en implementering af en resolvertjeneste, samt en forretningsmodel for videreførelse efter projektets afslutning. Hovedmålet med fase 2 er at få udbredt den danske PID infrastruktur til danske interessenter. Dette sker ved følgende: 1) Etablering af et dansk PID community. Branding af den danske PID infrastruktur og anvendelse af PID i hele workflowet, fra den enkelte forsker til arkivet og videre til brugeren. Dette sker ved at etablere et dansk website for PID hvor formålet er at få udbredt forståelsen for PID systemer og anvendelsen. De enkelte PID systemer gennemgåes. Interessenter kan se hvordan den danske PID infrastruktur er opbygget og hvordan man kan blive tilsluttet. Der skal samtidigt opbygges kompetencer til besvarelse af spørgsmål indenfor PID systemer generelt. 2) Integration til områder som har behov for PID såsom: 2a) Universiteternes repostories (PURE). 2b) Kulturarvs repositories hod f.eks KB og SB. 2c) Dansk digitalt materiale (publikationer, datasæt osv) fra offentlige institutioner. 3) Følg med i den globale udvikling indenfor PID infrastruktur og serivce, herunder især søge samarbejde med de internationale Handle aktører. 4) Identifikation og implementering af PID service. 5) Videreudvikling og drift af den danske PID infrastruktur i det kommende år.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier
Det anses som værende en styrke for DEFF bibliotekerne på sigt, at bibliotekerne får en central rolle i en dansk PID infrastruktur og PID community på sigt. Det bør være en betingelse for projektet, at DEFF biblioteker inviteres med i samarbejdet om en dansk PID organisation så vi sikrer en bred inddragelse og ejerskab.

Dokumenter
Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Styrelsens kontaktperson
Biblioteker
Det Kongelige Bibliotek
Tilgængelige rapporter:
2013-05-13

Faglig rapport - 2013-05-13

Projektstatus:

Statusrapport maj 2013 Styregruppen for projekt "Udbredelse af Persistente Identifiers og videreudvikling af den danske infrastruktur " blev sammensat i løbet af efteråret 2012. På første styregruppemøde blev følgende væsentlige beslutninger truffet • Startdato blev fastsat til 1. marts 2013. • Der skulle tages udgangspunkt i relevante use cases. • Indenfor de første måneder af projektperioden skulle de valgte use cases gennemgås på en workshop for de deltagende institutioner. • Konklusionerne fra workshop skal derefter gennemgås på et styregruppemøde. Som planlagt startede projektet 1. marts 2013 hvor Use Cases blev fastlagt. Fra projektstart til afholdelse af workshop har medarbejdere fra de deltagende institutioner arbejdet med de enkelte Use Cases med fastlagte fokuspunkter. Workshop blev afholdt d. 18. april på Odense Centralbibliotek med 15 deltagere. De enkelte use cases arbejder videre med input fra workshop, som til fulde opfyldte sit formål. Projektgruppen er ved at udarbejde en konklusion på workshop, oplæg til PID website, samt detaljeret plan for den næste projektperiode, som forventes forelagt styregruppen inden sommerferien.


Projektrapport:


Afvigelser i forhold til ansøgning i denne periode:

Er startet 1 år senere end planlagt.


Overholder projektet tidsplanen:

Efter ny startdato følger projektet tidsplanen. Dog er arbejdet med PID website udskudt til efter afholdelse af workshop


Generelt:


Vedhæftede filer:

Ingen vedhæftede filer


Kontaktperson vedrørende denne rapport:
Navn: Christen Hedegaard
E-mail: chh@kb.dk
Telefon: 33474525

Kontakt

Christian Hagen Thomasen
cht@kulturstyrelsen.dk
+45 3374 4581

Log ind

 

Slots- og Kulturstyrelsen | DEFF | H.C. Andersens Boulevard 2 | 1553 København V | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | deff@kulturstyrelsen.dk | CVR 56 79 81 10 | EAN lok. nr. 5798000793989