Videreudvikling af Medborgercenter Vollsmose

Odense Centralbibliotek

Projektleder: Odense Centralbibliotek
Samlet bevilling: 640.000 kr.
Tidsramme: 31. januar 2011 til 1. december 2012
Status: Igangværende
Indsatsområde: Medborgercenterpuljen
Nøgleord: Medborgercentre
Information
Aktivitet
Deltagere

Kort om projektet

Projektet er en videreudvikling, hvor fokus rettes mod bibliotekets rolle som facilitator og connector for borgerne, samarbejdspartnerne i bofællesskabet og kultur- og læringsinstitutioner i Odense. Bofællesskabets fælles ansigt udadtil skal styrkes ved, at alle de eksisterende kernekompetencer bringes i anvendelse i det samlede aktivitetstilbud. Bibliotekets profil skal være medborgerskabsdannende gennem sprog og læring som en del af bibliotekets kerneopgave i henhold til Bibliotekslovens formålsparagraf.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Bevillingen gives med følgende begrundelse: 1) Medborgercenteret etableres i tilknytning til et udsat boligområde og er forankret i lokalsamfundet. 2) Projektet har opbakning fra byrådet 3) Biblioteket har aftaler med en række samarbejdspartnere – herunder fra andre forvaltninger i kommunen. 4) Der er planer for hvordan samarbejdspartnerne opnår fælles vision, mission og værdigrundlag. 5) Projektet bygger på erfaringer fra borgerinddragelse og borgerstyrede aktiviteter. 6) Metodemæssigt vil projektet gøre brug af teorien om empowerment og appreciative enquirement. 7) Der er udarbejdet en omverdensanalyse og en interessentanalyse, der viser behov og muligheder for et medborgercenter i området.

Dokumenter

Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Projektdeltagere

Styrelsens kontaktperson

Biblioteker

Odense Centralbibliotek
Ingen faglige rapporter indberettet.

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind