DEFF puljen

Her kan du søge på samtlige DEFF-projekter - både afsluttede og igangværende. Projekterne daterer sig tilbage til DEFFs start i 1998 og op til i dag.

Projekter - Afslag

Arkitektens bogreol - QR koder som driver for tættere integration mellem bibliotek og læringsmiljø

Status: 
Afslag
Pulje: 
Programgruppe B: Services til studerende

Studerende bliver på de kunstneriske uddannelser ikke skolet i samme stærke boglige tradition som på universiteterne, men uddannelserne rummer især i øjeblikket et stærkt fokus på refleksion.

Braintrust - en videndelingsplatform for studerende (Fase 1)

Status: 
Afslag
Pulje: 
Udenfor programgruppe

Braintrust er en videndelingsplatform for alle universitetsstuderende, nuværende som dimittender.

Fremtidens kundeservice for uddannelses-, fag-, forskningsbiblioteker i Danmark

Status: 
Afslag
Pulje: 
Programgruppe B: Services til studerende

På baggrund af de foreløbige erfaringer fra det DEFF-støttede pionerprojekt "Værtskab og mødet med brugeren i Statsbiblioteket Servicecenter" gennemføres et større og bredere egenligt modelu

Implementering af curriculumintegreret informationskompetenceudvikling - En innovativ evaluering

Status: 
Afslag
Pulje: 
Programgruppe B: Services til studerende

Professionsuddannelserne stiller i høj grad krav om udviklingsbaseret og forskningsbaseret viden under uddannelsen mhp.

InfoLearn - læring af informationskompetencer for universitets- og ph.d.-studerende

Status: 
Afslag
Pulje: 
Programgruppe B: Services til studerende

Internationalt mangler stuuderende ved unversiteter generelt informationskompetencer, hvilket er stadigt vigtigere i takt med den teknologiske udvikling.

Integration af bibliotekets ressourcer i pensumplanlægning for professionsuddannelser

Status: 
Afslag
Pulje: 
Programgruppe B: Services til studerende

Forprojektet har til formål at afdække mulighederne for at udvikle et modelprojekt rettet mod professionsuddannelser. Tanken er at fremme udnyttelsen af digital information til nye målgrupper bl.a.

Online studiehjælp til gymnasieskolerne - et pilotprojekt

Status: 
Afslag
Pulje: 
Programgruppe B: Services til studerende

OSG er et online tilbud om studiehjælp, hvor gymnasieelever via lektier-online.dk kan få personlig 1-til-1 live hjælp til opgaver eller eksamensforberedelse fra en frivillig hjælper. Hjælperne vil d

Kontakt

Christian Hagen Thomasen
cht@kulturstyrelsen.dk
+45 3374 4581

Log ind

 

Slots- og Kulturstyrelsen | DEFF | H.C. Andersens Boulevard 2 | 1553 København V | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | deff@kulturstyrelsen.dk | CVR 56 79 81 10 | EAN lok. nr. 5798000793989