Projekter - Afslag

Dukketeater som sprog- og kulturformidler

Status: 
Afslag
Pulje: 
Lektiecafeer

"At videreføre en tidligere ’lektiecafé’ (teaterworkshop), der tager udgangspunkt i brugen af dukketeater.

Helms Lektiecafé

Status: 
Afslag
Pulje: 
Lektiecafeer

"Formålet med projektet er at etablere et permanent tilbud om lektiehjælp for at yde faglig støtte til eleverne når de eller lærerne mener, at der er behov for det.

Indretning af Lektiecafé på Lindebjergskolen

Status: 
Afslag
Pulje: 
Lektiecafeer

"Formålet med projektet er at etablere en hyggelig og attraktiv lektiecafé efter et basis modul for hermed at være med til at styrke ressourcesvage elevers faglige kompetencer.

Lektiecafé

Status: 
Afslag
Pulje: 
Lektiecafeer

Med etableringen af en lektiecafé efter basismodellen er intentionen at være med til at styrke elevernes faglige færdigheder.

Lektiecafe for 2-sprogede

Status: 
Afslag
Pulje: 
Lektiecafeer

Etablering af lektiecafé for vore 2-sprogede elever. Hvhv. Sudan. Iraq og Bulgarin.

Lektiecafé for 7. – 9. klasse på Abildgårdskolen

Status: 
Afslag
Pulje: 
Lektiecafeer

Formålet med projektet er at etablere en lektiecafé på Abildgårdskolen i Vollsmose, hvor 92% af eleverne er tosprogede og kommer fra socialt og fagligt svage hjem.

Lektiecafé for tosprogede børn

Status: 
Afslag
Pulje: 
Lektiecafeer

"Formålet er at videreudvikle den eksistereden café således, at det er muligt at dele børnene i alderstrin samt give etnisk danske børn mulighed for også at benytte caféen."

lektiecafé, Sct. Norberts Skole

Status: 
Afslag
Pulje: 
Lektiecafeer

"Formålet med projektet er at etablere en lektiecafé for at kunne yde ekstra faglig støtte til de elever i 1.-9. klasse, der har brug for det.

Lektiehjælp for udskolingen

Status: 
Afslag
Pulje: 
Lektiecafeer

Projektet har til formål, at flere af skolens 2-sprogede unge opnår tilfredsstillende skolekundskaber, der gør dem i stand til at honorer kravene på en ungdomsuddannelse og udføre en sådan.

Lektiehjælp til unge tosprogede

Status: 
Afslag
Pulje: 
Lektiecafeer

"Formålet er at etablere en lektiecafé for at styrke tosprogede elever i alderen 12-16 års skolekundskaber samt fremme integrationen blandt tosprogede og danske elever.

Sider

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind