DEFF puljen

Her kan du søge på samtlige DEFF-projekter - både afsluttede og igangværende. Projekterne daterer sig tilbage til DEFFs start i 1998 og op til i dag.

Projekter - Afsluttede

Adgang til parallelpublicerede OA-artikler i forskningsdatabasen

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Programgruppe A: Adgang og infrastruktur

Det er vigtigt, at vi i dag udnytter alle de ressourcer maksimalt, vi har adgang til!

Advisory Board - strategisk samarbejde mellem bibliotek og læringsmiljø i DK

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Programgruppe B: Services til studerende

Projektet er spydspids i forhold til indsatsområde 1's strategiske niveau (SE Formål 5: Vil proaktivt søge at indgå i strategiske netværk, alliancer og partnerskab med uddannelsesaktører på både

Afdækning af finansieringsmuligheder og interessenter

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Programgruppe D: Services til innovation og erhvervsfremme

Programgruppe D har i sin første tid forsøgt at danne sig et struktureret overblik over og afdækning af branchers, fx private virksomheders, biblioteksbehov og –services.

Afklaringsprojekt for e-læringsprogram

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Nye institutioner

Projektet omhandler et E-læringsprogram, der som slutprodukt skal kunne bruges på de tre gymnasiale uddannelser, HHX, HTX og STX, og som skal give eleverne grundlæggende kompetencer inden for videns-

Afklaringsprojekt vedr. samarbejdet mellem Videncentre og Professionshøjskolebiblioteker

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Nye institutioner

I professionshøjskolerne er formidling af viden og forbedrede rammer for professionshøjskolebibliotekernes understøttelse af videngrundlaget et væsentligt satsningsområde Afklarings projektet skal und

Afprøve model for samarbejde mellem bibliotek og fakultet - et implementeringsprojekt

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Programgruppe B: Services til studerende

Kravene til en professionsbachelor viser, at informationskompetence er en vigtig kompetence at udvikle som led i den faglige udvikling, der skal ske også efter endt uddannelse.

Afrunding af DEFFs bidrag til Fedora Commons Repository Software

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Udenfor programgruppe

Resumé: Projektet drejer sig om en fortsættelse af DEFFs arbejde med Fedora Generic Search Service (kort GSearch), som blev inkluderet i Fedora Service Framework fra og med Fedoras version 2.2 i janu

Analysemodellen - et webværktøj

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Mødet med Brugeren

Formålet med projektet er at forbedre de studerendes akademiske færdigheder og informationskompetencer på bachelorniveau.

Attraktiv Kundeservice - konceptudvikling og kvalificering

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Programgruppe B: Services til studerende

Det DEFF-støttede pilotprojekt ’Værtskab og mødet med brugeren i Statsbibliotekets Servicecenter’ satte fokus på kompetenceudvikling for medarbejdere i front.

AUC - MILE (Model for Information Literacy Education)

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
DEFF puljen

De senere års kraftige udvikling indenfor det informationsteknologiske område har medført, at der er mulighed for en væsentlig hurtigere og mere gnidningsfri informationsstrøm.

Sider

Kontakt

Christian Hagen Thomasen
cht@kulturstyrelsen.dk
+45 3374 4581

Log ind

 

Slots- og Kulturstyrelsen | DEFF | H.C. Andersens Boulevard 2 | 1553 København V | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | deff@kulturstyrelsen.dk | CVR 56 79 81 10 | EAN lok. nr. 5798000793989