Projekter - Afsluttede

Ageforce.dk - sikring af netværket

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Digitale services

Ageforce.dk er et socialt netværk for 50+.

Bibliotek i flere lag - Augmented Reality i biblioteksrummet

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Digitale services

Biblioteksrummet gøres 'levende' og interessant ved at sammenkoble det virtuelle og det fysiske bibliotek via Augmented Reality (AR) i biblioteksrummet.

Biblioteksproduceret indhold (BPI)

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Digitale services

Københavns Bibliotekers hjemmeside har oplevet en stor stigning i antal besøg, hvilket skyldes aktiv formidling på siden.

Digital borgerlicens - fælles e-licenser for skole og bibliotek

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Digitale services

Forretningsmodeller for e-licenser følger i dag institutionen og ikke brugeren. Bibliotek og skole koordinerer ikke altid udbuddet af digitale ressourcer, hvilket ofte viser sig uhensigtsmæssigt.

Digital og mobil platform for lokale kulturelle begivenheder, steder og historier

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Digitale services

Projektet går ud på at skabe en digital og mobil løsning, der giver borgere og besøgende mulighed for at zoome geografisk ind på de kulturelle begivenheder og steder samt tilhørende historier der har

Faglitteratur på Litteratursiden og i bibliotekerne

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Digitale services

Projektet er et samarbejde mellem Litteratursiden, DR og bibliotekerne om samfundsdebatterende faglitteratur.

Fantastiske Fakta-Finder

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Digitale services

Udviklingen af webservices går i høj grad i retning af applikationer, hvor indholdet skræddersys brugerens behov og tilpasses af den enkelte i en visuel visning som fx. Flipboard.

Licensadministration og rettighedsstyring

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Digitale services

Projektet er et afklaringsprojekt der afdækker samspillet mellem eksisterende systemer og forbereder den funktionalitet der kan skabe sømlæs adgang til digitalt indhold set fra et brugerperspektiv.

National opsamling af brugerskabte data

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Digitale services

Etablering af en landsdækkende biblioteksservice med fri og lige adgang for bibliotekernes brugere til at aflevere data og til at se andre brugeres data.

Personalisering

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Digitale services

Bibliotekerne skal henvende sig til alle borgere. I bestræbelserne herpå målrettes formidlingen på biblioteks websider ofte ikke den enkelte brugers ønsker og behov.

Sider

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind