Projekter - Afsluttede

"Åbent center" - Ørum Bibliotek og Ørum Aktivcenter

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Biblioteker i hele landet

Ørum Bibliotek og Ørum Aktivcenter, som har fælles adresse og indgang, etablerer et 'Åbent center' som giver lånere/medlemmer adgang til et ubemandet, selvbetjent bibliotek/center hver dag k

"Et bedre liv med kultur? Biblioteket som brobygger mellem kultur og sundhed

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Frie forsøg

"Projektet ønsker at omsætte nyere forskning i sammenhæng mellem sundhedstilstand og indtag af kulturoplevelser til praksis - med udgangspunkt i et specifikt område (Fuglebjergområdet).

"Klog på den fede måde" - Modeludvikling for skole-/folkebibliotekssamarbejde

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Biblioteksbetjening af børn

Projektet sigter overordnet mod at skabe ”et nyt fælles tredje” for at understøtte arbejdet i folke- og skolebiblioteker og skoler med at inspirere børn til livslangt ”at blive vilde med viden”.

"Walking the library" - Brugspotentialer og bruger-tracking i det fysiske rum

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Nye måle- og analysemetoder

I projektet udvikles metoder og værktøjer inkl. ny trackingteknologi til at måle, hvordan brugere udnytter brugspotentialer i fysiske biblioteksrum.

"”Digitalt medborgerskab” - om bibliotek og borgerservice som kulturkonvergens eller konvergenskultur

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Fleksibel biblioteksbetjening

En organisatorisk sammentænkning af bibliotekets ydelser med en bredere borgerservice rummer perspektiver i forhold til bedre og billigere service i vidensamfundet.

'Stjerneskud - Fortællingen som forandringsagent'

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Udviklingspuljen

Projektet er udviklingen og afviklingen af et forløb for 8-12-årige drenge i Boligområdet Stjernen, hvis sprog og lærelyst styrkes gennem fortællinger om det, der optager dem, i forskellige former; op

(Inter)aktive børn som peer-educators

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Udviklingspuljen

Projektet tager udgangspunkt i drenges ikke-boglige adfærd, behov for bevægelse og interesse for teknologi og faglitteratur.

3 selvbetjente filialer på Bornholm

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Biblioteker i hele landet

Bibliotekerne i Svaneke, Gudhjem og Hasle ombygges til delvis selvbetjening med Gjern Bibliotek som forbillede.

3D katalogen

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Frie forsøg

Der søges om projektmodningsmidler til at udvikle koncept og to prototyper på en webbaseret grafisk tilgang til bibliotekets materialer – en 3D katalog.

3D katalogen - Mock-up og brugertest

Status: 
Afsluttet
Pulje: 
Adgang til digitalt indhold

'Projektet arbejder ud fra resultater fra projektmodningen ”3D katalogen”.

Sider

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind