DEFF puljen

Her kan du søge på samtlige DEFF-projekter - både afsluttede og igangværende. Projekterne daterer sig tilbage til DEFFs start i 1998 og op til i dag.

Projekter - Igangværende

Automatisk indhentning af oplysninger om statslige myndigheders digitale publikationer

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Programgruppe A: Adgang og infrastruktur

Det Administrative Bibliotek har en forpligtelse mht.

Data Management i praksis

Status: 
Igangværende
Pulje: 
DEFF puljen

Projektet tager fat på at løse udfordringen omkring data management af forskningsdata gennem etablering af en række tjenester i praksis.

DEFF-midler til Open Access Barometer i 2015

Status: 
Igangværende
Pulje: 
DEFF puljen

Hermed afrapporterer ”Arbejdsgruppen angående udredning af et Open Access Barometer” sine undersøgelser og anbefalinger til ”Den Nationale Styregruppe for Open Access”.

Digital dannelse: fra begreb til praksis

Status: 
Igangværende
Pulje: 
DEFF puljen

Projektets formål er i et netværksprojekt mellem øst og vest at skabe bevidsthed om og udvikle god praksis og gode løsninger i forhold til digital dannelse af eleverne. Delmålene er formuleret af den

Digitale visitkort som grundlag for vidensspredning til erhvervslivet

Status: 
Igangværende
Pulje: 
DEFF puljen

Overordnet er målet for Ph.d D projektet at udforske nye løsninger for viden-spredning.

E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices – hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability?

Status: 
Igangværende
Pulje: 
DEFF puljen

Projektets MÅL er, at undersøge, dels hvordan det digitale bibliotek kan skabe værdi og udvikling til uddannelser og virtuelle læringsmiljøer dels hvordan bibliotekerne kan bidrage til understøttelse

Forskningsdokumentation og -kommunikation

Status: 
Igangværende
Pulje: 
DEFF puljen

Det samlede projekt består af 3 problemstillinger: 1) Forskningsdokumentation: Dansk implementering af ORCID som permanent, globalt forsker-ID. 2) Forskningsdokumentation og formidling: Fornyet nati

Master Class Implementeringserfaringer ifm. Open Source bibliotekssystemer

Status: 
Igangværende
Pulje: 
DEFF puljen

DEFF projektet ”Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af open source Integrated Library Systems (ILS) i universitetsbiblioteket” har set på internationale erfaringer og er kommet frem til, at de

Modning af ALMA og Ny Primo til danske fag- og forskningsbiblioteker

Status: 
Igangværende
Pulje: 
DEFF puljen

Målet for projektet er at professionshøjskolerne UCC og Metropol går forrest i forhold til at modne ALMA/Ny Primo i en dansk kontekst ved at integrere ALMA med Netpunkt og skabe interaktion med følgen

National Open Access Platform

Status: 
Igangværende
Pulje: 
DEFF puljen

National Open Access Platform for danske tidsskrifter er et initiativ, der udspringer af Uddannelses- og Forskningsministeriets Nationale Strategi for Open Access i Danmark. Det Kongelige Bibliotek s

Sider

Kontakt

Christian Hagen Thomasen
cht@kulturstyrelsen.dk
+45 3374 4581

Log ind

 

Slots- og Kulturstyrelsen | DEFF | H.C. Andersens Boulevard 2 | 1553 København V | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | deff@kulturstyrelsen.dk | CVR 56 79 81 10 | EAN lok. nr. 5798000793989