Projekter - Igangværende

Det legende medborgercenter

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Medborgercenterpuljen

Bibliotekerne på Lærkevej og Filosofvænget er pr. 1.1.2010 organisatorisk lagt sammen med Kulturhuset Bispebjerg Nord/Vest under en fælles leder.

Husum Medborgercenter - Biblioteket ud af huset

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Medborgercenterpuljen

Husum Bibliotek vil starte et medborgercenter der samler de seneste 2 år arbejdet med integration og læring.

Integration af Community Center Gellerup og Sundhedscenter Vest til Medborgercenter G

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Medborgercenterpuljen

SundhedsCenterVest(SCV) er ny samarbejdspartner i Gellerup/Århus V på sundhedsområdet skal fusionere med Community Center Gellerup-CCG for at indgå som et nyt selvstændigt element i CCG.

Korskærparkens Medborgercenter og Idébutik - Fredericia

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Medborgercenterpuljen

Som en del af projektet Bydelssundhed i Korskærparken udvikles Korskærcenteret til medborgercenter i et samarbejde mellem beboere og alle de interessenter som kan understøtte boligområdets sociale fæl

Medborgercenter - Sønderparken, Fredericia

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Medborgercenterpuljen

Boligforeningerne i Fredericia har fået tilsagn om Boligsociale Helhedsplaner for 2 boligområder: Korskær, hvor Fredericia Bibliotek allerede har etableret Medborgercenter.

Medborgercenter Hedemarken

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Medborgercenterpuljen

Boligomr¨ådet er præget af beboere med kort eller inge uddannnelse både blandt de etniske minoriteter samt de etniske danskere. Der er meget lidt interaktion mellem danskere og etniske minoriteter.

Medborgercenter Herredsvang - Kulturhus Herredsvang

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Medborgercenterpuljen

At der skabes sammenhængsprojekt mellem boligorganisationerne, kommunale tilbud, foreninger, frivillige samt forskellige projekter, der tilsammen bebor Kulturhuset Herredsvang og som skal servicere og

Medborgercenter i Dalum / Dianavænget

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Medborgercenterpuljen

Boligforeningen Kristiansdal Afdeling 34 - Dianavænget - er beliggende i et forstadskvarter i det sydvestlige Odense.

Medborgercenter i Solvang

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Medborgercenterpuljen

Solvang Bibliotek og Dyvekeskolen indgår partnerskab omkring at skabe et dynamisk medborgercenter i og omkring Urbanplanen (Remisevænget, Dyvekevænget og Hørgården).

Medborgercenter i Tilst

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Medborgercenterpuljen

Medborgercentret skal skabe sammenhæng mellem bebyggelsen Langkærparken på den ene side af Tilst Skolevej og bibliotek, idrætsanlæg og skole på den anden side af gaden.

Sider

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind