Projekter - Igangværende

L.Æ.S

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Danmark læser

Projektet afholdes i et samarbejde mellem folkeskoler og bibliotek i Herning kommune.

23 Maker ting - App

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Digital formidling

Med ”23 Maker Ting” kan vi opkvalificere bibliotekernes samlede kompetencer inden for Maker området nu og fremover, og inspirere til nye innovative indsatser.

2610 BookBrother

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Danmark læser

Formålet med 2610 BookBrother er at overbevise ikke-læsende personer om, at det er både sjovt og overkommeligt at læse bøger.

3F Læser

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Danmark læser

Et nyt partnerskab mlm den lokale fagforening 3F og Helsingør Kommunes Biblioteker vil etablere bibliotekstilbud i fagforeningen med 3 aktiviteter: brugergruppe, fyraftensmøder/booktalks og minibib

7000 indgange til danske værdier

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Danmarkskanon

Fredericia Dagblad og Fredericia Bibliotek har gennem flere år ved fælles arrangementer sat demokrati, ytringsfrihed og lokal identitet til debat – alle under paraplyoverskriften ”7000 gode grunde….”,

Åbning af faglitteraturen

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Udviklingspuljen

Som en følge af skolereformens intentioner om nye og anderledes læringsformer samt inddragelse af de kommunale kultur- og fritidsinstitutioner etableres et antal læseklubber for drenge med fokus og ud

Alle tiders helt - Fra middelalderen til fremtiden

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Udviklingspuljen

Projektet arbejder med aktiv formidling af DK historien til de 8-12 årige drenge.

Ambassadørnetværk - målrettet ordblindeundervisere i folkeskolen

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Børn og Unge

Grundtanken med projektet er at understøtte ordblinde elevers skolegang og fritidslæsning gennem aktivering af netværket omkring dem.

Analyse af Biblioteks- og Borgerservicesamarbejder

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Biblioteker i hele landet

En tværkommunal analyse af indsatser og resultater af borgerservice- og bibliotekssamarbejderne.

App-formidling til borgerne – en mediestrategi

Status: 
Igangværende
Pulje: 
Digital formidling

Fra kun at beskæftige sig perifært med apps skal bibliotekerne på banen formidlingsmæssigt. Ideén er, at bibliotekerne gennem formidling af apps kan styrke borgernes media literacy.

Sider

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind