Projekter - Modning

"Manuskriptet er det nemmeste" - skrivekurser, redaktion og selvudgivelse på biblioteket

Status: 
Modning
Pulje: 
Litteraturens rolle på fremtidens bibliotek

Dette modningsprojekt handler om at udvide den klassiske forfatterskole med redaktion, digitalisering og selvudgivelse.

Ageforce.dk - den nye ældre generations platform

Status: 
Modning
Pulje: 
Biblioteket som demokratisk væksthus

Roskilde Bibliotekerne ønsker at være med til at skrive den nye historie om det at blive ældre. Ved at tilbyde en platform bidrager biblioteket offensivt til: At den nye resursestærke og initiativri

ALICE IRL - fiktionalitetsformidling i det fysiske rum

Status: 
Modning
Pulje: 
Litteraturens rolle på fremtidens bibliotek

Fiktionalitet er en måde at kommunikere på hvor man blander fiktion og virkelighed.

Bibliotek og kulturhus - Fælles rum - fælles fodslag

Status: 
Modning
Pulje: 
Frie forsøg

Behovet for projektet har vist sig idet man i højere grad tænker kulturinstitutioner sammen og forventer en synergieffekt, som ikke nødvendigvis opstår af sig selv.

Biblioteket i læringsfællesskabet – med hvilke konsekvenser for særejet?

Status: 
Modning
Pulje: 
Det fysiske bibliotek

Projektet arbejdet vil skabe en fælles forståelse af bibliotekets fremtidige opgaver og services i relation til bibliotekets placering på campus Bindslevs Plads og for biblioteks værtsrolle i det nye

Bibliotekstilbud i lokalområder - Elementer og strukturer

Status: 
Modning
Pulje: 
Udvikling af ny biblioteksstruktur

Skiftet fra den ene type samfund til den anden, stiller krav til udvikling af struktur og metode. Udfordringen er skiftet fra fysiske til digitale og kommunikative enheder.

Demokrateket

Status: 
Modning
Pulje: 
Biblioteket som demokratisk væksthus

forVisionen for konceptet 'Demokrateket' er at levendegøre samfundsmæssige udfordringer for borgerne og skabe fysiske og virtuelle fora, hvor borgerne kan medvirke til at skabe den politiske

Demokrateket - tag stilling - lær noget - del noget - flyt noget

Status: 
Modning
Pulje: 
Frie forsøg

Projektet vil skabe, teste og udbrede et debatunivers, hvor kernen, debatklubberne, skal invitere/facilitere borgerne til at diskutere lokale, nationale og globale debatemner.

Demokratiets søjler

Status: 
Modning
Pulje: 
Unge og frivillige

Biblioteket har lang tradition for at være central institution i at understøtte aktivt medborgerskab og det levende demokrati.

Folkebibliotekets sociale medansvar

Status: 
Modning
Pulje: 
Biblioteker og udvidelse af brugergrupper

Segmenteringsundersøgelsen udpegede en række segmenter, som ikke bruger biblioteket i dag. Projektet vil derfor udforske bibl.

Sider

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind